Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

CroisiEurope

CroisiEurope

Francuska firma rodzinna założona w 1976 roku przez Gerarda Schmittera. Początkowo nazywała się „Alsace Croisieres” i w 1986 roku w rejs wypłynęła ich pierwsza własna jednostka klasy prestiż – Kellerman. W 1991 roku firma otworzyła swoje pierwsze biura w Paryżu.

W latach 90-tych oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku linia przeszła szybki rozwój, rozbudowała swoja flotę i zmieniła nazwę na CroisiEurope ze względu na rozszerzenie swojej działalności poza granice Francji. W 1999 roku Gerard Schmitter przekazał firmę swoim dzieciom. W 2007 roku powstała spółka CroisiMer, która zarządza statkiem oceanicznym La Belle de l'Adriatique. Natomiast w 2010 roku powstała CroisiYacht, który zarządza rejsami rzecznymi po Wołdze.

W tej chwili we flocie tego armatora znajduje się kilkadziesiąt jednostek z czego większość to statki rzeczne pływające w Europie. Zabierają one na pokład od 100 do 180 pasażerów.

Statki linii CroisiEurope

African Dreamkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Anne-Marie Anne-Marieekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Beethoven Beethovenkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Belle de Cadix Belle de Cadixkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Belle de l'Adriatique Belle de l'Adriatiquekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Boticelli Boticellikliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Camargue Camarguekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Cyrano de Bergerac Cyrano de Bergerackliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Douce France Douce Francekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Elbe Princesse Elbe Princessekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Fernao De Magalhaes Fernao De Magalhaes kliknij aby zobaczyć szczegółowy opis France Francekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Gerard Schmitter Gerard Schmitterkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Infante Don Henrique Infante Don Henriquekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Jeanine Jeaninekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis La Boheme La Bohemekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Leonardo De Vinci Leonardo De Vincikliknij aby zobaczyć szczegółowy opis L'Europe L'Europekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Loire Princesse Loire Princessekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Madeleine Madeleinekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Michelangelo Michelangelokliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Mistral Mistralkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Modigliani Modiglianikliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Mona Lisa Mona Lisakliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Monet Monetkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Ms Deborah MS Deborahkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis MS Gil Eaneskliknij aby zobaczyć szczegółowy opis MS Lafayettekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis MS Miguel Torgakliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Princesse d'Aquitaine Princesse d'Aquitainekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Raymonde Raymondekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Renoir Renoirkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Rostropovitchkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Seine Princess Seine Princesskliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Symphonie Symphoniekliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Van Gogh Van Goghkliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Vasco Da Gama Vasco Da Gamakliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Victor Hugo Victor Hugokliknij aby zobaczyć szczegółowy opis Vivaldi Vivaldikliknij aby zobaczyć szczegółowy opis
LiveZilla Live Help