Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 3strona: « «« Znalezionych rejsów: 39  
Barcelona / Hiszpania Śródziemnomorskie Krajobrazy Termin: 30 marzec 2018 - 8 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 9 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 469.00 /os. Włochy, Hiszpania, Francja Palma de Mallorca / Majorka Włochy i Majorka Termin: 8 kwiecień 2018 - 15 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 399.00 /os. Włochy, Hiszpania, Francja Palma de Mallorca / Majorka Włochy i Majorka Termin: 15 kwiecień 2018 - 22 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 299.00 /os. Włochy, Hiszpania, Francja Palma de Mallorca / Majorka Włochy i Majorka Termin: 22 kwiecień 2018 - 29 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 419.00 /os. Włochy, Hiszpania, Francja Palma de Mallorca / Majorka Włochy i Majorka Termin: 29 kwiecień 2018 - 6 maj 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 299.00 /os. Włochy, Hiszpania, Francja Palma de Mallorca / Majorka Włochy i Majorka Termin: 6 maj 2018 - 13 maj 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 419.00 /os. Włochy, Hiszpania, Francja Palma de Mallorca / Majorka Włochy i Majorka Termin: 13 maj 2018 - 20 maj 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 419.00 /os. Włochy, Hiszpania, Francja Palma de Mallorca / Majorka Włochy i Majorka Termin: 20 maj 2018 - 27 maj 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 419.00 /os. Włochy, Hiszpania, Francja Ibiza / Hiszpania Słoneczne Baleary z Savony Termin: 27 maj 2018 - 3 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 719.00 /os. Włochy, Hiszpania Ibiza / Hiszpania Słoneczne Baleary z Savony Termin: 3 czerwiec 2018 - 10 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 669.00 /os. Włochy, Hiszpania Ibiza / Hiszpania Słoneczne Baleary z Savony Termin: 10 czerwiec 2018 - 17 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 599.00 /os. Włochy, Hiszpania Ibiza / Hiszpania Słoneczne Baleary z Savony Termin: 17 czerwiec 2018 - 24 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 599.00 /os. Włochy, Hiszpania Ibiza / Hiszpania Słoneczne Baleary z Savony Termin: 24 czerwiec 2018 - 1 lipiec 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 649.00 /os. Włochy, Hiszpania Ibiza / Hiszpania Słoneczne Baleary z Savony Termin: 1 lipiec 2018 - 8 lipiec 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 649.00 /os. Włochy, Hiszpania Ibiza / Hiszpania Słoneczne Baleary z Savony Termin: 8 lipiec 2018 - 15 lipiec 2018 Ilość noclegów: 7 Costa Cruises Costa Victoria ceny od 749.00 /os. Włochy, Hiszpania
»» » z 3strona: « «« Znalezionych rejsów: 39  
LiveZilla Live Help