Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 1strona: « «« Znalezionych rejsów: 11  
Costa Maya / Meksyk Karaiby Zachodnie Termin: 25 marzec 2018 - 1 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 7 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 900.00 /os. Stany Zjednoczone, Honduras, Gwatemala, Meksyk Costa Maya / Meksyk Karaiby Zachodnie Termin: 8 kwiecień 2018 - 15 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 7 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 899.00 /os. Stany Zjednoczone, Honduras, Gwatemala, Meksyk Ponta Delgada (Azory) / Portugalia Azory i Normandia Termin: 15 kwiecień 2018 - 30 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 15 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 1 399.00 /os. Stany Zjednoczone, Bermudy, Portugalia, Francja, Belgia, Holandia Rosja Klejnoty Morza Bałtyckiego Termin: 30 kwiecień 2018 - 12 maj 2018 Ilość noclegów: 12 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 1 899.00 /os. Holandia, Dania, Niemcy, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja Flam / Norwegia Saga Wikingów Termin: 12 maj 2018 - 19 maj 2018 Ilość noclegów: 7 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 1 119.00 /os. Holandia, Norwegia Honningsvag / Norwegia Przylądek Północny Termin: 19 maj 2018 - 2 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 2 299.00 /os. Holandia, Norwegia Geiranger / Norwegia Norweskie Legendy Termin: 2 czerwiec 2018 - 9 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 7 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 1 099.00 /os. Holandia, Norwegia Sztokholm / Szwecja Klejnoty Bałtyku Termin: 16 czerwiec 2018 - 30 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 2 199.00 /os. Holandia, Dania, Niemcy, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja Reykjavik / Islandia Z Rotterdamu do Bostonu Termin: 30 czerwiec 2018 - 18 lipiec 2018 Ilość noclegów: 18 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 3 299.00 /os. Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Islandia, Grenlandia, Kanada, Stany Zjednoczone Alesund / Norwegia Śladami Wikingów Termin: 18 lipiec 2018 - 6 sierpień 2018 Ilość noclegów: 19 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 4 499.00 /os. Stany Zjednoczone, Kanada, Grenlandia, Islandia, Norwegia, Holandia Islandia Transatlantyk na Trasie Północnej Termin: 6 sierpień 2018 - 25 sierpień 2018 Ilość noclegów: 19 Holland America Line ms Rotterdam ceny od 4 499.00 /os. Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, Grenlandia, Kanada, Stany Zjednoczone
»» » z 1strona: « «« Znalezionych rejsów: 11  
LiveZilla Live Help