Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 3strona: « «« Znalezionych rejsów: 38  
Funchal (Madera) / Portugalia Wyspy Kanaryjskie i Maroko Termin: 5 marzec 2018 - 15 marzec 2018 Ilość noclegów: 10 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 319.00 /os. Hiszpania, Maroko, Portugalia Funchal (Madera) / Portugalia Wyspy Kanaryjskie i Maroko Termin: 15 marzec 2018 - 25 marzec 2018 Ilość noclegów: 10 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 759.00 /os. Hiszpania, Maroko, Portugalia Funchal (Madera) / Portugalia Wyspy Kanaryjskie i Maroko Termin: 25 marzec 2018 - 4 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 10 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 619.00 /os. Hiszpania, Maroko, Portugalia Malaga / Hiszpania Śródziemnomorska Bryza z Barcelony Termin: 4 kwiecień 2018 - 15 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 11 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 599.00 /os. Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Malta Wenecja / Włochy Morze Śródziemne i Adriatyk z Rzymu Termin: 15 kwiecień 2018 - 26 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 11 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 619.00 /os. Włochy, Chorwacja, Słowenia, Grecja, Malta Santorini Wyspy Greckie Termin: 26 kwiecień 2018 - 6 maj 2018 Ilość noclegów: 10 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 2 589.00 /os. Włochy, Grecja, Malta Wenecja / Włochy Morze Śródziemne i Adriatyk z Rzymu Termin: 6 maj 2018 - 17 maj 2018 Ilość noclegów: 11 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 499.00 /os. Włochy, Chorwacja, Słowenia, Grecja, Malta Santorini Wyspy Greckie Termin: 17 maj 2018 - 27 maj 2018 Ilość noclegów: 10 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 2 189.00 /os. Włochy, Grecja, Malta Wenecja / Włochy Morze Śródziemne i Adriatyk z Rzymu Termin: 27 maj 2018 - 7 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 11 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 2 039.00 /os. Włochy, Chorwacja, Słowenia, Grecja, Malta Santorini Wyspy Greckie Termin: 7 czerwiec 2018 - 17 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 10 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 2 589.00 /os. Włochy, Grecja, Malta Wenecja / Włochy Morze Śródziemne i Adriatyk z Rzymu Termin: 17 czerwiec 2018 - 28 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 11 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 959.00 /os. Włochy, Chorwacja, Słowenia, Grecja, Malta Valletta / Malta Zachodnie Morze Śródziemne Termin: 28 czerwiec 2018 - 8 lipiec 2018 Ilość noclegów: 10 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 2 179.00 /os. Włochy, Francja, Hiszpania, Malta Wenecja / Włochy Morze Śródziemne i Adriatyk z Rzymu Termin: 8 lipiec 2018 - 19 lipiec 2018 Ilość noclegów: 11 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 969.00 /os. Włochy, Chorwacja, Słowenia, Grecja, Malta Santorini Wyspy Greckie Termin: 19 lipiec 2018 - 29 lipiec 2018 Ilość noclegów: 10 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 2 769.00 /os. Włochy, Grecja, Malta Wenecja / Włochy Morze Śródziemne i Adriatyk z Rzymu Termin: 29 lipiec 2018 - 9 sierpień 2018 Ilość noclegów: 11 Norwegian Cruise Line Norwegian Spirit ceny od 1 919.00 /os. Włochy, Chorwacja, Słowenia, Grecja, Malta
»» » z 3strona: « «« Znalezionych rejsów: 38  
LiveZilla Live Help