Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Zapraszamy na rejsy po Mekongu w Wietnamie i Kambodży oraz Laosie, a także na rejsy po Irawadi i jej największym dopływie Czinduin w Birmie. Są to wyjątkowe podróże do Azji Południowo-Wschodniej. Podczas rejsów na luksusowych statkach poznaj zabytki, przyrodę i poczuj atmosferę dawnych Indochin, oraz odwiedź Birmę - krainę złotych świątyń. Zobacz największe kompleksy świątynne Azji: Angkor Wat w Kambodży i Bagan w Birmie. Wybierz się do Chin na rejsy po ogromnym Jangcy i do Indii na rejsy po świętej dla hinduistów rzece Ganges. Rejsy są połączone ze zwiedzaniem najważniejszych miejsc w Chinach: Pekinu, Szanghaju, Xian, Wielkiego Muru czy Hongkongu, a także w Indiach: Kalkuty, Waranasi, Delhi, Jaipuru, Agry z mauzoleum Tadż Mahal.
Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 9strona: « «« Znalezionych rejsów: 122  
RV Mekong Pandaw Mekong - z Kambodży do Wietnamu Termin: 3 marzec 2018 - 10 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions RV Mekong Pandaw ceny od $3 300.00 /os. Kambodża, Wietnam Birma Birma - Nieodkryta i Tajemnicza Termin: 3 marzec 2018 - 10 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions Orient Pandaw ceny od $1 795.50 /os. Super okazja Mjanma Pagan / Birma Birma - Nieodkryta i Tajemnicza Termin: 3 marzec 2018 - 10 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions Kalaw Pandaw ceny od $1 995.00 /os. Mjanma Birma Wyspy Morza Andamańskiego Termin: 4 marzec 2018 - 11 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions MY Andaman Explorer ceny od $3 900.00 /os. Mjanma Birma Z Paganu w Górę Rzeki Irawadi Termin: 5 marzec 2018 - 15 marzec 2018 Ilość noclegów: 10 Pandaw River Expeditions Kindat Pandaw ceny od $3 600.00 /os. Mjanma Mekong Phnom Penh i Sajgon Termin: 6 marzec 2018 - 10 marzec 2018 Ilość noclegów: 4 Pandaw River Expeditions RV Mekong Pandaw na zapytanie Kambodża, Wietnam Birma Górne Irawadi Termin: 8 marzec 2018 - 15 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions Kindat Pandaw ceny od $3 150.00 /os. Mjanma Angkor / Kambodża Mekong - z Wietnamu do Kambodży Termin: 10 marzec 2018 - 17 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions RV Mekong Pandaw ceny od $2 722.50 /os. Super okazja Wietnam, Kambodża Mekong Sajgon i Phnom Penh Termin: 10 marzec 2018 - 13 marzec 2018 Ilość noclegów: 3 Pandaw River Expeditions RV Mekong Pandaw na zapytanie Wietnam, Kambodża Pagan / Birma Birma - Nieodkryta i Tajemnicza Termin: 10 marzec 2018 - 17 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions Orient Pandaw ceny od $1 995.00 /os. Mjanma Birma Birma - Nieodkryta i Tajemnicza Termin: 10 marzec 2018 - 17 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions Kalaw Pandaw ceny od $1 995.00 /os. Mjanma Birma Górne Irawadi Termin: 15 marzec 2018 - 22 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions Kindat Pandaw ceny od $3 150.00 /os. Mjanma Birma Birma - Z Mandalay do Pagan Termin: 15 marzec 2018 - 25 marzec 2018 Ilość noclegów: 10 Pandaw River Expeditions Kindat Pandaw ceny od $4 000.00 /os. Mjanma RV Mekong Pandaw Mekong - z Kambodży do Wietnamu Termin: 17 marzec 2018 - 24 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions RV Mekong Pandaw ceny od $2 475.00 /os. Super okazja Kambodża, Wietnam Pagan / Birma Birma - Nieodkryta i Tajemnicza Termin: 17 marzec 2018 - 24 marzec 2018 Ilość noclegów: 7 Pandaw River Expeditions Kalaw Pandaw ceny od $1 534.50 /os. Super okazja Mjanma
»» » z 9strona: « «« Znalezionych rejsów: 122  
LiveZilla Live Help