Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

DUNAJ - ta druga, co do wielkości, rzeka Europy płynie od Szwarcwaldu w Niemczech do Morza Czarnego. Do wyboru jest wiele wariantów naddunajskich tras. Szczególnie polecamy rejsy w sercu Europy, zahaczające o 3 wspaniałe naddunajskie miasta – Wiedeń, Bratysławę i Budapeszt.
Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 2strona: « «« Znalezionych rejsów: 19  
Budapeszt / Węgry Błękitny Dunaj Termin: 20 kwiecień 2018 - 27 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 7 CroisiEurope Beethoven ceny od 1 339.00 /os. Austria, Słowacja, Węgry Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 26 maj 2018 - 31 maj 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope Symphonie ceny od 1 219.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 5 czerwiec 2018 - 10 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope Symphonie ceny od 1 219.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 15 czerwiec 2018 - 20 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope Victor Hugo ceny od 1 019.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 19 czerwiec 2018 - 24 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope France ceny od 1 019.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 25 czerwiec 2018 - 30 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope Symphonie ceny od 1 389.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 5 lipiec 2018 - 10 lipiec 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope Symphonie ceny od 1 165.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 9 lipiec 2018 - 14 lipiec 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope France ceny od 969.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Budapeszt / Węgry Błękitny Dunaj Termin: 20 lipiec 2018 - 27 lipiec 2018 Ilość noclegów: 7 CroisiEurope Beethoven ceny od 1 289.00 /os. Austria, Słowacja, Węgry Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 25 lipiec 2018 - 30 lipiec 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope Symphonie ceny od 1 165.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 27 lipiec 2018 - 1 sierpień 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope Vivaldi ceny od 1 165.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 2 sierpień 2018 - 7 sierpień 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope L'Europe ceny od 969.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy Budapeszt / Węgry Błękitny Dunaj Termin: 3 sierpień 2018 - 10 sierpień 2018 Ilość noclegów: 7 CroisiEurope Beethoven ceny od 1 429.00 /os. Austria, Słowacja, Węgry Budapeszt / Węgry Błękitny Dunaj Termin: 3 sierpień 2018 - 10 sierpień 2018 Ilość noclegów: 7 CroisiEurope Beethoven ceny od 2 135.00 /os. Austria, Słowacja, Węgry Wiedeń Błękitny Dunaj Termin: 14 sierpień 2018 - 19 sierpień 2018 Ilość noclegów: 5 CroisiEurope Symphonie ceny od 1 165.00 /os. Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy
»» » z 2strona: « «« Znalezionych rejsów: 19  
LiveZilla Live Help