Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Kraje skandynawskie, Morze Północne, Morze Bałtyckie... Jeśli marzysz o poznaniu piękna norweskich fiordów, jeśli chciałbyś dotrzeć za koło podbiegunowe, a nie jesteś podróżnikiem przygotowanym na ekstremalne wyprawy, rejsy po północnej Europie pozwolą Ci zrealizować te marzenia w luksusowych warunkach.
Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 2strona: « «« Znalezionych rejsów: 17  
Kopenhaga / Dania Skandynawia Termin: 26 maj 2018 - 2 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 029.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Szwecja, Norwegia Sankt Petersburg / Rosja Bałtyckie Dziedzictwo Termin: 2 czerwiec 2018 - 16 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 14 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 674.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Polska Islandia Islandia i Szkocja Termin: 3 czerwiec 2018 - 18 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 15 Princess Cruises Pacific Princess ceny od $4 949.00 /os. Stany Zjednoczone, Francja, Islandia, Wielka Brytania Hellesylt / Norwegia W Krainie Norweskich Fiordów Termin: 16 czerwiec 2018 - 23 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 029.00 /os. Wielka Brytania, Norwegia Tallinn / Estonia Bałtyckie Dziedzictwo Termin: 7 lipiec 2018 - 21 lipiec 2018 Ilość noclegów: 14 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 759.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Szwecja, Estonia, Rosja, Finlandia, Niemcy Hellesylt / Norwegia W Krainie Norweskich Fiordów Termin: 21 lipiec 2018 - 28 lipiec 2018 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 029.00 /os. Wielka Brytania, Norwegia Hellesylt / Norwegia W Krainie Norweskich Fiordów Termin: 11 sierpień 2018 - 18 sierpień 2018 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 039.00 /os. Wielka Brytania, Norwegia Kopenhaga / Dania Skandynawia Termin: 1 wrzesień 2018 - 8 wrzesień 2018 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $939.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Norwegia Sankt Petersburg / Rosja Bałtyckie Dziedzictwo Termin: 8 wrzesień 2018 - 22 wrzesień 2018 Ilość noclegów: 14 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 659.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Polska Kopenhaga / Dania Skandynawia Termin: 27 kwiecień 2019 - 4 maj 2019 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 149.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Norwegia Sankt Petersburg / Rosja Bałtyckie Dziedzictwo Termin: 4 maj 2019 - 18 maj 2019 Ilość noclegów: 14 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $2 249.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Polska Hellesylt - Lodowiec Jostedal / Norwegia W Krainie Norweskich Fiordów Termin: 18 maj 2019 - 25 maj 2019 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 399.00 /os. Wielka Brytania, Norwegia Sankt Petersburg / Rosja Bałtyckie Dziedzictwo Termin: 1 czerwiec 2019 - 15 czerwiec 2019 Ilość noclegów: 14 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $2 399.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Polska Kopenhaga / Dania Skandynawia Termin: 29 czerwiec 2019 - 6 lipiec 2019 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 449.00 /os. Wielka Brytania, Belgia, Dania, Norwegia Hellesylt / Norwegia W Krainie Norweskich Fiordów Termin: 6 lipiec 2019 - 13 lipiec 2019 Ilość noclegów: 7 Princess Cruises Sapphire Princess ceny od $1 549.00 /os. Wielka Brytania, Norwegia
»» » z 2strona: « «« Znalezionych rejsów: 17  
LiveZilla Live Help