Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 2strona: « «« Znalezionych rejsów: 19  
Mahe / Seszele Z Krety na Seszele Termin: 4 listopad 2018 - 20 listopad 2018 Ilość noclegów: 16 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 325.00 /os. Grecja, Izrael, Egipt, Jordania, Oman, Seszele Nosy Be Z Krety na Mauritius Termin: 4 listopad 2018 - 27 listopad 2018 Ilość noclegów: 23 Aida Cruises AIDAblu ceny od 2 015.00 /os. Grecja, Izrael, Egipt, Jordania, Oman, Seszele, Madagaskar, Mauritius Madagaskar Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 20 listopad 2018 - 4 grudzień 2018 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 520.00 /os. Seszele, Madagaskar, Mauritius, Francja Nosy Be Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 27 listopad 2018 - 11 grudzień 2018 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 435.00 /os. Mauritius, Francja, Seszele, Madagaskar Mauritius Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 4 grudzień 2018 - 18 grudzień 2018 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 375.00 /os. Seszele, Madagaskar, Mauritius, Francja Nosy Be Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 11 grudzień 2018 - 25 grudzień 2018 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 295.00 /os. Mauritius, Francja, Seszele, Madagaskar Mauritius Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 18 grudzień 2018 - 1 styczeń 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 760.00 /os. Seszele, Madagaskar, Mauritius, Francja Nosy Be Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 25 grudzień 2018 - 8 styczeń 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 760.00 /os. Mauritius, Francja, Seszele, Madagaskar Mauritius Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 1 styczeń 2019 - 15 styczeń 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 375.00 /os. Seszele, Madagaskar, Mauritius, Francja Nosy Be Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 8 styczeń 2019 - 22 styczeń 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 390.00 /os. Mauritius, Francja, Seszele, Madagaskar Mauritius Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 15 styczeń 2019 - 29 styczeń 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 390.00 /os. Seszele, Madagaskar, Mauritius, Francja Nosy Be Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 22 styczeń 2019 - 5 luty 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 390.00 /os. Mauritius, Francja, Seszele, Madagaskar Mauritius Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 29 styczeń 2019 - 12 luty 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 390.00 /os. Seszele, Madagaskar, Mauritius, Francja Nosy Be Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 5 luty 2019 - 19 luty 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 435.00 /os. Mauritius, Francja, Seszele, Madagaskar Mauritius Mauritius, Seszele i Madagaskar Termin: 12 luty 2019 - 26 luty 2019 Ilość noclegów: 14 Aida Cruises AIDAblu ceny od 1 435.00 /os. Seszele, Madagaskar, Mauritius, Francja
»» » z 2strona: « «« Znalezionych rejsów: 19  
LiveZilla Live Help