Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 1strona: « «« Znalezionych rejsów: 10  
Monte Carlo Śródziemnomorska Mozaika Termin: 1 październik 2019 - 11 październik 2019 Ilość noclegów: 10 Oceania Cruises Sirena ceny od 1 769.00 /os. Oferta specjalna Włochy, Francja, Monako, Hiszpania Bordeaux / Francja Z Southampton do Barcelony Termin: 2 październik 2019 - 16 październik 2019 Ilość noclegów: 14 Oceania Cruises Nautica ceny od 3 739.00 /os. Oferta specjalna Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia Heraklion (Kreta) / Grecja Starożytne Panoramy Termin: 6 październik 2019 - 18 październik 2019 Ilość noclegów: 12 Oceania Cruises Marina ceny od 2 169.00 /os. Oferta specjalna Hiszpania, Monako, Włochy, Grecja, Izrael, Cypr Taormina / Włochy Z Barcelony do Wenecji Termin: 11 październik 2019 - 23 październik 2019 Ilość noclegów: 12 Oceania Cruises Sirena ceny od 2 249.00 /os. Oferta specjalna Hiszpania, Francja, Monako, Włochy, Grecja, Czarnogóra, Chorwacja Taormina / Włochy Z Wenecji do Barcelony Termin: 23 październik 2019 - 6 listopad 2019 Ilość noclegów: 14 Oceania Cruises Sirena ceny od 2 429.00 /os. Oferta specjalna Włochy, Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Grecja, Monako, Francja, Hiszpania Dubrownik Z Wenecji do Rzymu Termin: 23 październik 2019 - 30 październik 2019 Ilość noclegów: 7 Oceania Cruises Sirena ceny od 1 289.00 /os. Oferta specjalna Włochy, Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Grecja Rzym / Włochy Z Barcelony do Wenecji Termin: 26 październik 2019 - 7 listopad 2019 Ilość noclegów: 12 Oceania Cruises Nautica ceny od 1 989.00 /os. Oferta specjalna Hiszpania, Francja, Monako, Włochy, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia Valletta / Malta Adriatyk i Morze Śródziemne Termin: 28 październik 2019 - 11 listopad 2019 Ilość noclegów: 14 Oceania Cruises Marina ceny od 1 889.00 /os. Oferta specjalna Włochy, Chorwacja, Czarnogóra, Malta, Francja, Hiszpania, Monako Valletta / Malta Z Wenecji do Rzymu Termin: 28 październik 2019 - 4 listopad 2019 Ilość noclegów: 7 Oceania Cruises Marina ceny od 989.00 /os. Oferta specjalna Włochy, Chorwacja, Czarnogóra, Malta Palma de Mallorca Z Rzymu do Barcelony Termin: 30 październik 2019 - 6 listopad 2019 Ilość noclegów: 7 Oceania Cruises Sirena ceny od 1 259.00 /os. Oferta specjalna Włochy, Monako, Francja, Hiszpania
»» » z 1strona: « «« Znalezionych rejsów: 10  
LiveZilla Live Help