Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 1strona: « «« Znalezionych rejsów: 11  
Dover / Wielka Brytania Azory i Normandia Termin: 5 maj 2018 - 19 maj 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 1 799.00 /os. Stany Zjednoczone, Bermudy, Portugalia, Francja, Wielka Brytania Irlandia Celtycka Przygoda Termin: 19 maj 2018 - 2 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 3 399.00 /os. Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Holandia Hamburg / Niemcy Bałtyk i Kanał Kiloński Termin: 2 czerwiec 2018 - 16 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 3 499.00 /os. Holandia, Niemcy, Finlandia, Rosja, Estonia, Szwecja, Dania Geiranger / Norwegia Przylądek Północny i Norwegia Termin: 16 czerwiec 2018 - 30 czerwiec 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 3 799.00 /os. Holandia, Norwegia Dublin / Irlandia Wyspy Brytyjskie Termin: 30 czerwiec 2018 - 16 lipiec 2018 Ilość noclegów: 16 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 3 799.00 /os. Holandia, Wielka Brytania, Irlandia Ryga / Łotwa Kanał Kiloński i Bałtyk Termin: 5 sierpień 2018 - 19 sierpień 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 3 399.00 /os. Holandia, Dania, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Niemcy Islandia Wyspa Ognia i Lodu Termin: 19 sierpień 2018 - 2 wrzesień 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 3 399.00 /os. Holandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia Belfast / Irlandia Wokół Wielkiej Brytanii Termin: 2 wrzesień 2018 - 16 wrzesień 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 3 899.00 /os. Holandia, Wielka Brytania, Irlandia Ateny Ziemia Święta i Starożytne Królestwa Termin: 30 wrzesień 2018 - 14 październik 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 2 999.00 /os. Włochy, Grecja, Izrael Casablanca / Maroko Casablanca i Wyspy Kanaryjskie Termin: 14 październik 2018 - 28 październik 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 2 999.00 /os. Włochy, Hiszpania, Maroko, Portugalia Ponta Delgada (Azory) / Portugalia Z Lizbony na Florydę Termin: 28 październik 2018 - 9 listopad 2018 Ilość noclegów: 12 Holland America Line ms Prinsendam ceny od 1 499.00 /os. Portugalia, Stany Zjednoczone
»» » z 1strona: « «« Znalezionych rejsów: 11  
LiveZilla Live Help