Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

REJSCLUB.PL posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W dniu 08 lutego 2018r. Marszałek Województwa Pomorskiego został poinformowany o niewypłacalności REJSCLUP.PL, co umożliwia klientom skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 ze zm.).

Należy mieć na uwadze, że marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych z REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. celem uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do:

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL;
  2. kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie;
  3. oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości;
  4. oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. (wzór zgłoszenia do pobrania)

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem 509 387 888 oraz drogą elektroniczną: e- mail: rezerwacje@rejsclub.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00.

Sortuj wg: cena ↑ cena ↓ data ↑
»» » z 1strona: « «« Znalezionych rejsów: 14  
Napier / Nowa Zelandia Nowa Zelandia Termin: 28 marzec 2018 - 13 kwiecień 2018 Ilość noclegów: 16 Holland America Line ms Noordam ceny od 2 259.00 /os. Australia, Nowa Zelandia Honolulu / Hawaje Południowy Pacyfik Termin: 30 wrzesień 2018 - 25 październik 2018 Ilość noclegów: 25 Holland America Line ms Noordam ceny od 2 300.00 /os. Kanada, Stany Zjednoczone, Samoa, Fidżi, Francja, Australia Lautoka (Viti Levu) / Fidżi Południowy Pacyfik Termin: 6 październik 2018 - 25 październik 2018 Ilość noclegów: 19 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 949.00 /os. Stany Zjednoczone, Samoa, Fidżi, Francja, Australia Australia Australia i Nowa Zelandia Termin: 25 październik 2018 - 8 listopad 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Noordam ceny od 2 049.00 /os. Australia, Nowa Zelandia Dunedin / Nowa Zelandia Australia i Nowa Zelandia Termin: 8 listopad 2018 - 22 listopad 2018 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 749.00 /os. Nowa Zelandia, Australia Australia Południowa Australia Termin: 22 listopad 2018 - 7 grudzień 2018 Ilość noclegów: 15 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 949.00 /os. Australia Papua - Nowa Gwinea Australia i Papua - Nowa Gwinea Termin: 7 grudzień 2018 - 22 grudzień 2018 Ilość noclegów: 15 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 549.00 /os. Australia, Papua-Nowa Gwinea Noumea (Nowa Kaledonia) / Francja Nowa Kaledonia i Vanuatu Termin: 22 grudzień 2018 - 4 styczeń 2019 Ilość noclegów: 13 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 949.00 /os. Australia, Francja, Vanuatu Sydney / Australia Południowa Australia Termin: 4 styczeń 2019 - 14 styczeń 2019 Ilość noclegów: 10 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 249.00 /os. Australia Noumea (Nowa Kaledonia) / Francja Skarby Pacyfiku Termin: 14 styczeń 2019 - 28 styczeń 2019 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 799.00 /os. Australia, Francja, Vanuatu Christchurch / Nowa Zelandia Australia i Nowa Zelandia Termin: 28 styczeń 2019 - 11 luty 2019 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 799.00 /os. Australia, Nowa Zelandia Nowa Zelandia Australia i Nowa Zelandia Termin: 11 luty 2019 - 24 luty 2019 Ilość noclegów: 13 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 799.00 /os. Nowa Zelandia, Australia Australia Australia i Nowa Zelandia Termin: 24 luty 2019 - 10 marzec 2019 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 949.00 /os. Australia, Nowa Zelandia Napier / Nowa Zelandia Australia i Nowa Zelandia Termin: 10 marzec 2019 - 24 marzec 2019 Ilość noclegów: 14 Holland America Line ms Noordam ceny od 1 899.00 /os. Nowa Zelandia, Australia
»» » z 1strona: « «« Znalezionych rejsów: 14  
LiveZilla Live Help