Regulamin wykorzystanie danych osobowych:

 1. 1.

  Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.

 2. 2.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zbigniew Kąkol RejsClub.pl (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Podkomorzego 58/1), zgodnie z ustawą z dn. . 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

 3. 3.

  Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: info@rejsclub.pl

 4. 4.

  Ochrona danych osobowych: Zbigniew Kąkol RejsClub.pl (z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Podkomorzego 58/1) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Zbigniew Kąkol RejsClub.pl. Udostępnianie danych jest dobrowolne.